Isaszeg természeti környezete és történeti földrajza c. vetített képes előadás a Jókai Mór Városi Könyvtárban

Előadó: Dr. Frisnyák Sándor földrajzkutató, ny. tanszékvezető egyetemi tanár, emeritus professzor úr.
2013. 05. 17.
Fotók: Szmolicza József