Emlékezés Szent László királyra - Lengyel délután II. rész

Szent Márton Műemléktemplom - 2014. június 7. 15 óra

Fotók: Szmolicza József
29 1 Szmolicza József ikonfestő: Szent László király 2 3 A rendezvény fővédnöke: GULYKA JÓZSEF isaszegi plébános, kerületi esperes, címzetes prépost
4 5 6 Isaszegi Római Katolikus Egyházközség Szent Márton Énekkara, Bene Sándorné tanárnő, karnagy vezetésével 7 MH Ludovika Zászlóalj Szent László Századának katonái
8 Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével a 99 éves Nizalowski Ernő, lengyel repülős főhadnagy, a Lengyel Hadsereg Hőse 9 Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület Légióparancsnoka, Máté Endre és felesége lengyel népviseletben 10 11 Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület huszárjai
12 Történelmi Vitézi Rend tagjai 13 14 15
16 17 Bal oldalt: Pénzes János alpolgármester 18 19
20 21 Jéney Sándor nyá. honv. őrnagy és Dr. Boldizsár Gábor honv. ezredes, a NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának dékánja 22 Szmolicza József ikonfestő 23 A lengyel délután szervezője: Dr. Dürr Sándor /Együttműködés Isaszegért Egyesület/
24 Dr. Farkas Jenő nyá. repülő ezredes 25 NKE Erazmus ösztöndíjas lengyel tisztjelölt hallgatói 26 27
28 30 31 Nizalowski Ernő és Jéney Sándor 32
34 36 37 38
39 40 41 A Lengyel délutánt megtisztelte jelenlétével: JAN KURDZIALEK ezredes, lengyel katonai attassé és felesége 42
44 JAN KURDZIALAK ezredes úr, a Lengyel Köztársaság budapesti Nagykövetsége véderő, katonai és légügyi attaséja 45 46 Dr. Farkas Jenő volt magyar királyi repülő hadnagy, pilóta 47
48 50 Muratovné Dürr Éva: Szent László és Lengyelország 51 52 Onódi Szabina: Szent László király élete
53 55 56 Kántor Zsolt tanár úr, orgonaművész Klapka György Általános Iskola és AMI 57
58 59 "Egy lengyel zarándok Szent László sírjánál" - Zsille Gábor költő, műfordító 61 Dalló Rebeka: Szent László legendák 63 Kovács Boglárka: CHOPIN: A-moll keringő
66 Szöllősi Levente: Szent László törvényei 67 68 69
73 Dr. Boldizsár Gábor honv. ezredes: A Szent László hadosztály védelmi harcai Isaszegen 75 77 Verseczki Erzsébetelnök asszony, Együttműködés Isaszegért Egyesület 78
79 80 Száraz József a Lengyel délután hangtechnikusa 81 82
83 84 85 87
88 89 90 91
92 93 94 95
96 98 JAN KURDZIALEK ezredes úr, felesége és Dr. Dürr Sándor 100 101 Dr. Farkas Jenő nyá. repülő ezredes és Dr. Székely András Bertalan, a Magyar Kultúra Lovagja
102 103 104 Dr. Dürr Sándor és Dr. Farkas Jenő és kedves felesége 107 Búcsúzás Ernő bácsitól, megköszönjük hogy eljött közünk. Jó egészséget kívánunk Neki!
108 A búcsú pillanatai, Ernő bácsitól (99 éves!) és Máté Endrétől és kedfes feleségétől