Trojan Marian Józef grafikusművész tárlatának megnyitója - 2015. 04. 06

A fotók videókamerával készültek, ezért sajnos a minősége nem a legjobb.
9 A Nagyérdemű közönség 2 Balról: Troján Tünde a grafikusművész lánya, Andrzej Kalinowski tanácsos, Harkai Zsuzsanna ig. h. 3 Középen: Andrzej Kalinowski tanácsos úr, a budapesti lengyel Nagykövetség Konzuli osztályának vezetője. 4 Troján Tünde, Andrzej Kalinowski konzul úr, Harkai Zsuzsanna és Kovácsné Halomházi Zsuzsanna
5 Kovácsné Halomházi Zsuzsanna a Múzeumbarátok Köre elnöke köszönti a megjelenteket. 23 1 6 Díszőrséget adott a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület
7 Harkai Zsuzsanna ig.h. /Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola/ megnyitó beszédét mondja 11 Harkai Zsuzsanna rajz szakos tanár, Trojan Marian Józef lengyel származású grafikusművész munkásságát ismerteti. 8 Szatmáry Zoltán a Múzeumbarátok Köre tiszteletbeli elnöke 10 Dr. Dürr Sándor Isaszeg Díszpolgára a megjelentek között.
12 Troján Tünde, Konzul úr, Harkai Zsuzsanna 13 A Múzeumbarátok Köre részéről Mészáros Piroska, elnökségi tag virágcsokrot ad át. 14 Mészáros Gusztávné, Piroska Asszony szerény ajándékkal köszöni meg, hogy a konzul úr jelenlétével megtisztelte rendezvényünket. 15 Konzul úr hölgyek gyűrűjében
16 Jobb oldalt: Máté Endre a Légió parancsnoka. Előkészületek az elvonuláshoz. 17 18 Látogatók 22 Balról: rövid életrajz, jobbról: ajándékozási okmány, arról, hogy Trojan művész úr 16 darabból álló grafikai mappáját az Isaszegi Múzeumnak ajándékozta.
19 Kiállítás részlet - linóleummetszetek 20 21 Kiállításrészlet 24 A kiállítás meghívója, szerkesztette: Szmolicza József gyűjteménykezelő