ISASZEG A MI VÁROSUNK ! – Településfejlesztés

ISASZEG A MI VÁROSUNK !

Településfejlesztés

Tisztelt Isaszegi Lakosok!

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy folyamatban van a település szerkezeti tervének átdolgozása, melyet egyrészt a jogszabályi környezet nagymértékű változása tett szükségessé, másrészt a felülvizsgálat során átvilágításra és aktualizálásra kerülnek a teljes települési közigazgatási terület fejlesztési irányai és ezek alapján megalkotásra kerül a későbbiekben az új településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat.

Önöknek a tervezés jelenlegi fázisában módjuk és lehetőségük van ötleteikkel segíteni a városvezetés és a Képviselő-testület munkáját, Isaszeg fejlődési irányának meghatározásában. Kérjük, hogy a „VÉLEMÉNYOLDAL”-on tegyék meg javaslataikat legkésőbb december 17-ig, melyeket a szakmai zsűri pozitív elbírálása esetén beépítünk a tervezési programba és továbbítunk a tervezők részére.

 

 • A Képviselő-testület által támogatott jelenlegi program, melyek az alábbi koncepcionális elemekből állnak:

– Isaszeg népesség növekedése a 15 ezer fős lakosságú kisvárosként prognosztizált a fővárosi agglomerációs övezetben.

– a fejlesztési szándékok a kertváros koncepcióban teljesedhetnek ki, mely megalapozza, megteremheti és tovább erősíti a városi image-t. „Isaszeg a mi városunk.”

– a helyi oktatási rendszer intézményi hátterének tovább fejlesztése szükséges, a középfokú oktatás helyi lehetőségeinek bővítése, kapcsolódás a közelben működő felsőfokú oktatási intézményekhez. A természeti környezetre, mint erőforrásra építve tudományos kutatóhely létrehozása Isaszegen.

– az 1848-49-es szabadságharc történelmi hagyományaira, a Rákos-patak természeti értékeire, a termálvíz bázisra, az örökségi elemekre épülő turisztikai fejlesztések megvalósítása.

– a fővárosi agglomerációban bővülő gazdasági övezet rendszeréhez való csatlakozás a város gazdasági potenciáljának növelésével.

 • A településrendezési eszközökben részletesen megjelenő elemek:

–        Gödöllőt elkerülő úthoz kapcsolódás a közlekedés fejlesztési tervekben.

–        Gödöllőt Valkóval összekötő út nyomvonal biztosításának további fenntartása.

–        A Rákóczi út tagoló elemeinek felülvizsgálata, főutca program megvalósítása, városközpont újbóli meghatározása és fejlesztési célú szabályozása.

–        Városi temető területének bővítése, megközelíthetőségének fejlesztése.

–        Külterületi, üdülő területi lakáscélra használt ingatlanok építésjogi státuszának vizsgálata, az érintett területek lakossági részvétellel történő fejlesztése.

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.

3 Responses to ISASZEG A MI VÁROSUNK ! – Településfejlesztés

 1. Fehérvári Tibor szerint:

  Tisztelt városvezetés, tisztelt Képviselő-testület!
  Nagy örömmel olvastam, hogy folyamatban van a település szerkezeti tervének átdolgozása, és Önök biztatják az isaszegi lakosokat, hogy ötleteikkel segítsék a városvezetés és a Képviselő-testület munkáját.
  Tizenhárom éve vagyok isaszegi lakos, és az iskolák és óvodák tatarozásán kívül nem sok pozitív változás történt a városban. Az isaszegi polgárok igazán élet minőség változást nem tapasztaltak. Ezért különösen nagy várakozással tekintek a településfejlesztések elé abban az estben, ha az isaszegi polgárok érdekében történik. A Baradlai köz-Templom utca-Rákóczi út által határolt területek fejlesztései, ha valóban a város polgárai érdekében történnek, akkor teljes mértékben egyetértek vele. Aggódom azért, hogy a fejlesztések egy része, az itt élő polgárok döntő többségének, életminőség romlást fognak előidézni. 2006-ban az augusztus 20-i ünnepség kedves hangulatú szórakozás volt az asszonykórus és a táncegyüttes fellépésével. Az utána következő években fokozatosan elsilányult, többségében rock zenekarok dübörgésétől lett élhetetlen város a lakóhelyünk. A „műsor” éjjel két óráig lett meghirdetve, éjjel háromkor még az utcán kiabáltak és végezték dolgukat az alkohol, vagy más kábítószer hatása alatt álló ünneplők. A 2019-es városi ünnepség alkalmával olyan mértékű zajterhelés érte a sportpálya környékén élő polgárokat, hogy messze meghaladta a megengedett zajszintet, ami nappal 65 decibel, éjszaka 55 decibel lehet. Az általam mért hangerő a sportpályától 350 méterre este nyolc órakor 85 decibel volt, éjjel egy órakor 65 decibelre csökkent. Szeretném ezért az Önök által kért ötletek közül elsőnek azt javasolni, hogy a városi rendezvények este 10 órakor befejeződjenek, vagy olyan zárt helyen történjen, hogy a zajterhelés ne tegye tönkre a város polgárainak életét.
  Másodszor javasolnám az önkormányzati választás kampányában olvasott
  ”Szent Márton” terv áttanulmányozását, mert nagyon komoly fejlesztések történhetnek az isaszegi polgárok érdekében, és az anyagi forrásokra is javasolnak lehetőségeket.
  Kérem Önöket a véleményem tanulmányozására.
  Üdvözlettel: Fehérvári Tibor 2019,12,02.

  • Fehérvári Tibor szerint:

   Az előző véleményemhez hozzá szeretném fűzni a következő, lakó-pihenő övezetről szóló szabályozási út mutatót, melynek a településfejlesztésnél kiemelkedő szerepe kell, hogy legyen.

   KRESZ VI. Rész
   64. § Hatálybalépés
   65. § A járművekre vonatkozó átmeneti rendelkezések
   66. § A közúti jelzésekre vonatkozó átmeneti rendelkezések
   67. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja
   39/A. § Közlekedés lakó-pihenő övezetben
   (1) Lakó-pihenő övezetbe – a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre – csak a következő járművek hajthatnak be:
   a) kerékpár,
   b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
   c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,
   d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
   e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
   f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.
   (2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
   (3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs,
   a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.

 2. Fehérvári Tibor szerint:

  Az előző véleményemhez hozzá szeretném fűzni a következő, lakó-pihenő övezetről szóló szabályozási út mutatót, melynek a településfejlesztésnél kiemelkedő szerepe kell, hogy legyen.

  KRESZ VI. Rész
  64. § Hatálybalépés
  65. § A járművekre vonatkozó átmeneti rendelkezések
  66. § A közúti jelzésekre vonatkozó átmeneti rendelkezések
  67. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja
  39/A. § Közlekedés lakó-pihenő övezetben
  (1) Lakó-pihenő övezetbe – a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre – csak a következő járművek hajthatnak be:
  a) kerékpár,
  b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
  c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,
  d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
  e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
  f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.
  (2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
  (3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs,
  a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.

Vélemény, hozzászólás?